Pro neziskovky

Není nad sdílení a předávání zkušeností.
Právě proto spolupracujeme s ostatními neziskovými organizacemi – je to pro nás skvělá příležitost, jak se učit a posouvat dál, ale taktéž jak podpořit a rozvíjet ostatní.

Naše Unie zastřešuje volnočasové spolky a ústavy, které pracují s dětmi a studenty. Tyto vybrané neziskovky se stávají našimi členskými organizacemi, kterým pomáháme v několika oblastech.

Chtěli byste se stát novou členskou organizací Unie? Napište nám:
NAŠE UNIE ZAJIŠŤUJE PODPORU V NĚKOLIKA OBLASTECH:

Lidské zdroje

V rámci lidských zdrojů funguje HR tým, který vypisuje nábory, organizuje výběrové pohovory, zodpovídá za systém benefitů pro pracovníky a členy a organizuje pro ně odborná školení.

Ekonomika a správa

Za vnitřní správu a ekonomiku zodpovídá EKO tým, který organizacím dohlíží na řádné vedení administrativy a účetnictví. Dále mapuje dotační příležitosti a podává žádosti o dotace.

Propagace

PR tým Unie zajišťuje vnější komunikaci. Komunikuje s médii, píše tiskové zprávy, vytváří marketingové kampaně a stará se o sociální sítě organizací.​

Budování značky

O budování značky Jokes&Games a zajišťování grafických materiálů se stará BRAND tým. Organizacím navrhuje loga a vizuální styl, který rozvíjí v dalších materiálech.

Jokes&Games ve svých regionech organizuje na podzim Veletrh zábavy.
Tuto tradiční akci pořádáme na podporu místních neziskových organizací.
Neziskovky mají prostor představit své poslání publiku. Forma představení je čistě na nich, každá organizace má tak jedinečnou možnost prezentovat své aktivity, nápady a plány do budoucna.
Rodiny s dětmi si díky tomu mohou užít odpoledne plné rozmanitých her a aktivit. 

profilovka_unie
Unie Jokes&Games

Unie Jokes&Games zastřešuje volnočasové organizace pracující s dětmi a mládeží.
Poskytuje jim odbornou podporu a školení.

profilovka_spolek
Spolek Jokes&Games

Spolky Jokes&Games sdružují dobrovolníky, kteří realizují volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi a školy v rámci svých regionů.

edu-ctverec-min
Educates, z.s.

Educates organizuje vzdělávací aktivity a volnočasové aktivity s vzdělávací tématikou pro žáky, studenty a veřejnost.

Přihlášení

Zapomenuté heslo