Klub PARŤÁKŮ

Klub parťáků je pro všechny děti, kteří se chtějí pravidelně účastnit činnosti a být součástí naší skvělé komunity. 

Našim dětským členům nabízíme:

VÝHODY ČLENSTVÍ
I. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto Podmínky upravují podmínky dětského členství – PARŤÁK (dále jen „členství“, nebo “dětské členství”) Jokes&Games, z.s., IČO: 05164311, (dále jen „organizace“).

II. Dětské členství PARŤÁK

2.1. Dětským členem PARŤÁK (dále jen “člen”) se může stát každé dítě do 15 let:

  1. které se pravidelně účastní aktivit Jokes&Games (alespoň 3x ročně), nebo vícedenních, nebo pravidelných aktivit (kroužek, tábor);
  2. jehož zákonný zástupce (dále jen “zástupce”) má založený účet na webu www.jokesgames.cz a zaregistrované dítě v sekci “Registrovaní parťáci”, 
  3. jehož zástupce souhlasí s podmínkami dětského členství. Další podrobnosti ohledně podmínek členství a vzniku členství jsou uvedeny ve Stanovách spolku. 

2.2. Klub Parťáků opravňuje členy čerpat zvláštní nabídky a výhody poskytované organizací pouze členům Klubu Parťáků. Registrací vyjadřuje zástupce souhlas se zasíláním obchodních sdělení formou emailu v rozsahu informací ohledně Klubu.

2.3. Pakliže člen obdrží slevové poukazy, jsou tyto poukazy nepřenosné. Slevové poukazy mohou být uplatněny pouze na služby, na které jsou určeny.

2.5. Zástupce člena může dětské členství v Klubu kdykoliv zrušit zasláním žádosti na pobočku, do které byl člen registrován. 

2.6. Organizace je oprávněna členství v Klubu členovi zrušit dle čl. 3 Stanov Jokes&Games.

2.7. O probíhajících akcích pro členy Klubu a dalších výhodách členství v Klubu budou členové a jejich zástupci informováni prostřednictvím emailu.

III. Ostatní ustanovení

4.1. Tyto Podmínky nabývají účinností dne 1. 6. 2023.

4.2. Jokes&Games si vyhrazuje právo kdykoliv členství zrušit, nebo změnit tyto Podmínky. Členové budou v takovém případě o této skutečnosti informováni písemnou formou.

4.3. V otázkách těmito Podmínkami přímo neupravených se použijí obchodní podmínky dostupné na https://jokesgames.cz/obchodni-podminky/.

KLUB PARŤÁKŮ
UŽ NA TEBE ČEKÁ!

Přihlášení

Zapomenuté heslo