1. 2. 2016 – 31. 3. 2016

Myslíte si, že Vaše škola má nejchytřejší páťáky? Dokažte to! A dopřejte žákům olympiádu tak trochu jinak… Určeno pro 5. ročník základních škol v šumperském okrese.


Postup a časový harmonogram Olympiády:

Olympiáda se skládá ze dvou částí (školní kolo a okresní kolo – finále)
1. Rozeslání zadání testu a pokynů na školy (1. 2. 2016)

2. Start školního kola (1. 2. 2016) – Test píší všichni žáci ve všech 5. třídách na škole, která je do Olympiády zapojena. Jak má školní kolo probíhat, určí pokyny, které budou součástí zadání.

3. Ukončení školního kola (26. 2. 2016) – poslední příjem testů

4. Oprava a vyhodnocení školního kola (26. 2. – 29. 2. 2016)

5. Zveřejnění výsledků šk. kola (1. 3. 2016)

6. Okresní kolo – finále a vyhlášení výsledků (10. – 20. 3. 2016, přesný termín bude určen 1. 3. ) na „Komíně“ ve SVČ Doris. Kromě finálového testu budou na postupující čekat i zábavné pokusy, které si děti budou moci i sami vyzkoušet.

Více informací: info@jokesgames.cz nebo 774 063 641.

Příloha: olympiada-chytrolin-info