sumperk@jokesgames.cz

soutěž: Jarní nálada

 

12. 3. – 6. 4. 2017 | Veřejná výtvarná soutěž pro děti.

Už brzy nastane jaro. Jaké bude? Na co se nejvíc těšíš? Nakresli nám obrázek, například co rád děláš o jarních         nebo velikonočních prázdninách či co máš na jaru nejraději (formát A4). Použít můžeš voskovky, pastelky nebo fixy či barvy, necháme to na Tobě! Nemusíš však jen nutně kreslit, vem modelínu, kartón či jiný materiál a předveď nám svoje umění!

K svému výtvoru nezapomeň připojit JMÉNO, PŘÍJMENÍ, VĚK, TELEFON nebo EMAIL. Obrázek nám vhoď do schránky Spolku Jokes&Games na nám. Míru 20, nebo nám svůj výtvor přines během otevírací doby!

Těšíme se na Tvůj výtvor, soutěžíme o knížku Pohádky z Příšerkova a další ceny!

Více informací na 776 293 312 nebo info@jokesgames.cz.

 

Plakát: