Společnost Platit se zabývá výrobou účelových strojů a zařízení. Vzdálená podpora zákazníkům Platitu v případě technologických problémů telefonicky, elektronickou poštou, vzdáleným připojením k zařízení, diagnostikou a koordinací postupu řešení.