Neziskové akce

Už řadu let pořádáme různé zábavné akce, které mají účast přes 200 dětí a rodičů. Nevybíráme na nich vstupné a smyslem jich je přispět ke zkvalitnění zábavy pro děti.Z těch nejúspěšnějších můžeme připomenout například BubbleMánii, Přijde letos Mikuláš nebo Den dětí.

Jednotlivé ročníky si můžete připomenout níže.