sumperk@jokesgames.cz

AKTUÁLNĚ! Mimořádné opatření Spolku Jokes&Games ke koronaviru

V Šumperku dne 15. dubna 2020:

Vážení a milí,

Spolek Jokes&Games, Šumperk, volnočasová organizace pracující s dětmi, oznamuje, že vzhledem k rozvolňování nařízení Vlády,

Jakub Gloza – ředitel Jokes&Games povoluje:

 1. OD 20. 4. vstup členům spolku. 
 2. OD pátku 24. 4. konání kroužků Crazy teamu a zasedání Rady spolku.
Pohyb ve spolku je umožněn za těchto podmínek:
 • vstupujte pouze se zakrytým obličejem (rouška, šátek)
 • dodržujte bezpečnou vzdálenost 2 metry
 • vstupujte bez příznaků COVID-19
 • veškerá setkání nad 5 osob se mohou konat pouze v SÁLECH (1 či 2) a to kvůli dodržení bezpečné vzdálenosti 1,5 – 2 metry od sebe
Děkujeme za pochopení a přejeme všem pevné zdraví,
Spolek Jokes&Games

V Šumperku dne 15. března 2020:

Vážení a milí,

Spolek Jokes&Games, Šumperk, volnočasová organizace pracující s dětmi, oznamuje, že vzhledem k rozšíření onemocnění koronaviru a nařízení Vlády ČR o zákazu volného pohybu lidí, v rámci ochrany zdraví svých pracovníků i veřejnosti,

Jakub Gloza – ředitel Jokes&Games nařídil DO ODVOLÁNÍ:

 1. Zrušení otevírací doby pracovníků a provoz prostor spolku. Pracovníky v případě potřeby prosím kontaktujte telefonicky nebo prostřednictví emailu, viz sekce KONTAKT.
 2. Zákaz vstupu veřejnosti do prostor spolku.
 3. Zákaz vstupu členům spolku. Do prostor mohou vstupovat pouze pracovníci vedení, jež mají platnou smlouvu o výkonu funkce.
 4. Plánované velké akce: okresní finále VO Chytrolín PŘESUNUTO!, Den superhrdinů zůstává dále plánován a o jeho konání bude rozhodnuto s předstihem 7-14 dnů od data konání. Spolek plní opatření MZ, a pokud tedy Mimořádná opatření MZ budou přetrvávat, spolek přesune nebo zruší své veřejné akce.
 5. Všem nájemcům, jež mají prostory spolku pro svou činnost pronajaty, rušíme pronájem prostor do odvolání nařízení vlády o zákazu volného pohybu lidí.
 6. Pevnost EXIT zůstává v době opatření MZ uzavřena.
Děkujeme za pochopení a přejeme všem pevné zdraví,
Spolek Jokes&Games

V Šumperku dne 12. března 2020:

Vážení a milí,

Spolek Jokes&Games, Šumperk, volnočasová organizace pracující s dětmi, oznamuje, že vzhledem k rozšíření onemocnění koronaviru a vyhlášení dalších nařízení Vlády ČR, v rámci ochrany zdraví svých pracovníků i veřejnosti,

Jakub Gloza – ředitel Jokes&Games nařídil DO ODVOLÁNÍ:

 1. Zrušení otevírací doby pracovníků a provoz prostor spolku. Pracovníky v případě potřeby prosím kontaktujte telefonicky nebo prostřednictví emailu, viz sekce KONTAKT.
 2. Zákaz vstupu veřejnosti do prostor spolku.
 3. Zákaz shromažďování členů a dalších pracovníků ve více jak 10 osob v prostorách spolku.
 4. Plánované velké akce: okresní finále VO Chytrolín ZRUŠENO!, Den superhrdinů zůstává dále plánován a o jeho konání bude rozhodnuto s předstihem 7-14 dnů od data konání. Spolek plní opatření MZ, a pokud tedy Mimořádná opatření MZ budou přetrvávat, spolek přesune nebo zruší své veřejné akce.
 5. Všem nájemcům, jež mají prostory spolku pro svou činnost pronajaty, doporučujeme, aby zvážily všechna rizika, jež se s jejími činnostmi pojí a případně svou činnost zrušily.
 6. Pevnost EXIT zůstává v době opatření MZ uzavřena.
Děkujeme za pochopení a přejeme všem pevné zdraví,
Spolek Jokes&Games

V Šumperku dne 11. března 2020:
Vážení a milí,
vzhledem k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví a doporučení Ministerstva školství, jsme se dnes rozhodli přesunout termín konání okresního kola Vědomostní olympiády Chytrolín na dobu neurčitou.
Termín naplánujeme, jakmile bude Mimořádné opatření ministerstva zrušeno.
Děkujeme za pochopení a přejeme všem pevné zdraví,
Jakub Gloza,
ředitel Jokes&Games

V Šumperku dne 10. března 2020:

Vážení a milí,

Spolek Jokes&Games, Šumperk –volnočasová organizace pracující s dětmi, oznamuje:

 1. Otevírací doba pracovníků a provoz prostor spolku zůstává zachován.
 2. Plánované velké akce, jako např. okresní finále VO Chytrolín nebo Den superhrdinů, zůstávají nadále plánovány a o jejím konání bude rozhodnuto s předstihem 5-7 dnů od data konání. Spolek respektuje opatření MZ a pokud tedy opatření o zákazu akcí nad 100 lidí či uzavření škol bude přetrvávat, spolek přesune nebo zruší své veřejné akce.
 3. Všem nájemcům, jež mají prostory spolku pro svou činnost pronajaty, doporučujeme, aby zvážily všechna rizika, jež se s jejími činnostmi pojí a případně svou činnost zrušily.
 4. Pevnost EXIT zůstává v době opatření MZ uzavřena.

Děkujeme za pochopení,

PŘEDCHOZÍ OZNÁMENÍ ZŮSTÁVÁ V PLATNOSTI!


V Šumperku dne 3. března 2020:

Vážení a milí,
vzhledem k aktuální situaci, vás prosíme v prostorách spolku o dodržování zvýšených návyků hygieny, dle doporučení Světové zdravotnické organizace.
V případě pozorování příznaků nachlazení, chřipky u sebe nebo u vašich dětí, prosíme

NEVSTUPUJTE DO PROSTOR SPOLKU!!!

Pracovníci a členové spolku byli informováni o opatřeních, jež byly z prevence učiněny. Zvýšenou pozornost věnujeme pravidelnému větrání a čistotě prostor. Zejména čistoty WC, klik u dveří a vypínačů.

Děkujeme za pochopení,
Jakub Gloza, ředitel